Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Minislovníček: Datová hranice

Toto je 33. článek z 38 ze série Minislovníček

Datová hranice a časová pásmaToto místo na povrchu Země nám určuje datová hranice, někdy také nazývaná jako datová čára. Její existence byla již v minulosti učenci odvozena. Nyní je stanovena mezinárodní dohodou. Jakmile dojde k jejímu překročení, je nutné změnit datum. Datovou hranici tvoří, až na výjimky, poledník 180°, který je na protilehlé straně zeměkoule než poledník 0°, jenž prochází Greenwichskou hvězdárnou v Londýně. Pokud tedy nastává na nultém poledníku pravé poledne, je na 180. poledníku půlnoc. Podíváme-li se na zeměpisnou mapu, vidíme, že datová hranice je navržena tak, aby pokud možno neprocházela obydlenými místy, kde se předpokládá lidská civilizace. Hranice se skutečně vyhýbá jak sousedním kontinentům, tak i ostrovům. Nejblíže pevné zemi (kromě Antarktidy) prochází mezi Diomédovými ostrovy v oblasti Beringova průlivu. Průběh datové hranice se v minulosti několikrát změnil podle mezinárodní situace. V roce 1884 zasedala Mezinárodní konference, která stanovila jednotlivá časová pásma. Vlastním průběhem datové čáry se ale tato konference nezabývala. Zajímavostí je, že datová hranice v minulosti byla jistý čas situována zcela jinam než do okolí 180. poledníku. Např. na 90. poledník ležící na východ od Jeruzaléma.

Mezinárodní datová hranice je velmi důležitá. Pokud by nebyla stanovena, došlo by k problému s přebývajícím, či chybějícím dnem. Cestovatelé, překračující datovou hranici, proto musí změnit datum. Pokud by to neudělali, tak po překročení datové hranice východním směrem, budou o jeden den napřed, naopak při překročení směrem západním jim bude jeden den chybět. To se poprvé stalo posádce Magellanovy výpravy, která plula právě západním směrem.

Při překročení datové hranice je nutné si pamatovat, že je třeba změnit datum tak, aby na východ od datové hranice (což je ale západní polokoule) bylo o jeden den méně než na západ od ní (což je východní polokoule). Je také zapotřebí si uvědomit, že se změní jen datum, nikoliv čas.

Budeme se nacházet v pondělí 3. prosince v 9 hod. například na některém z ostrovů ležícím západně od datové čáry (na východní polokouli). V ten samý čas, ale na jiném ostrově ležícím na východ od datové čáry (samozřejmě ve stejném časovém pásmu) bude ještě neděle 2. prosince, ale beze změny času, tedy také 9 hod. Toto se na první pohled může stát poněkud paradoxním, neboť takto lze třeba zdánlivě ušetřit jeden den nebo několik hodin. Například budeme-li cestovat letecky z japonského Tokia do Los Angeles v USA, pak přistaneme o několik hodin dříve, než v kolik jsme startovali z Tokia. Dalším problémem, kdy se s touto problematikou můžeme potýkat, je rozdílné datování stejné události např. v období 2. světové války, kdy určité datum válečné události bude uvádět japonská strana a jiné strana americká.

 

Navigace v sérii<< Minislovníček: Časová pásmaMinislovníček: Černá díra >>