Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Podzimní akce HaP Plzeň pro veřejnost

V měsíci září se již tradičně konají dvě rozsáhlé akce zaměřené na vědu a techniku a určené široké veřejnosti. Obou se také pravidelně účastní i Hvězdárna a planetárium Plzeň. První má název Dny vědy a techniky v Plzni, druhá Evropská noc vědců.

P1090233.jpgDny vědy a techniky začaly vnitřními expozicemi v budovách ZČU již 10. září 2012. Hlavní část této akce však vyvrcholila venkovními expozicemi ve dnech 14. až 15. září na různých stanovištích v Plzni. Stany s venkovními expozicemi se nacházely na náměstí Republiky, před Zpč. muzeem a v Kopeckého sadech. Astronomická stanoviště H+P Plzeň, Západočeské pobočky České astronomické společnosti (ZpČAS) a Hvězdárny v Rokycanech se nacházela tradičně ve třech stanech před budovou Zpč. muzea. V této lokalitě bylo i stanoviště Oddělení obecné fyziky Pedagogické fakulty ZČU, se kterou také H+P Plzeň dlouhodobě spolupracuje. Hlavním pořadatelem Dnů vědy a techniky v Plzni je již po několik let ZČU v Plzni.

Hlavní část astronomické expozice H+P Plzeň má každým rokem jiné zaměření. Námětem letošního roku se staly dvě události. Tou první bylo přistání robotizovaného vozítka Curiosity na Marsu. Druhá sice nenastala a doufejme, že ani nenastane, ale hodně se o ní mluví a je mediálně známá. Jedná se o proklamovaný konec světa dne 21.12.2012 v souvislosti s údajně končícím Mayským kalendářem. A právě na tyto dvě události byla soustředěna naše pozornost.

V expozici H+P Plzeň bylo umístěno několik zcela nových exponátů. K problematice robotického výzkumu Marsu byly vystaveny dva modely robotických vozítek. První model vyrobený z dílků stavebnice Lego představoval jedno z vozítek dřívějšího projektu MER, konkrétně Oportunity, které již několik let zkoumá Mars. Druhý model, vozítko Curiosity, které přistálo na Marsu letos na začátku srpna, byl zhotoven z papíru. Při té příležitosti také proběhla v přednáškovém stanu na nám. Republiky přednáška ředitele organizace Lumíra Honzíka s názvem: Robotická vozítka na Marsu.

Pro menší návštěvníky byla připravena speciální skládačka, která po složení představovala vozítko v několika fázích své mise (v laboratoři, při startu, během přistání, samotný výzkum Marsu apod.). Další námi zhotovený exponát byl zaměřen na problematiku dálkového programování jízdy vozítka. Tento exponát byl již složitější a byl určen pro náročnější a starší návštěvníky.

K problematice údajného konce Mayského kalendáře a s tím spojených katastrof byla zhotovena zcela nová výstava, která objasňovala pravděpodobnost katastrof hrozících nám z kosmu. K tomuto tématu stálo před naším stanem i Mayské kolo zkázy, kde si v rámci recese mohl každý vytočit svoji vesmírnou katastrofu.

Magnetická Sluneční soustava používaná v minulých letech byla inovována a nahradila ji nově vyrobená desková hra, spočívající ve správném přiřazování kosmických sond k jednotlivým tělesům Sluneční soustavy. Úspěšný zůstává i kosmonavigátor zhotovený před několika lety. Pro nejmenší účastníky byly připraveny mnohé omalovánky, vystřihovánky a skládanky s vesmírnou tématikou a rozličnou obtížností.

Jedním z hlavních programových bodů H+P Plzeň jsou samozřejmě astronomická pozorování pomocí dalekohledů. Pozorování jsou však během dne omezena pouze na sledování sluneční aktivity. Ta sice letos nepatřila mezi nejsilnější, ale i tak bylo možné ukazovat ve fotosféře skupiny slunečních skvrn a fakulových polí. V chromosféře pomocí speciálního dalekohledu zase bylo možné sledovat aktivitu v podobě protuberancí na okraji slunečního disku, filamentů a slunečních erupcí. V případě zatažené oblohy byly dalekohledy zaměřeny na pozemní cíle.

ZpČAS měla tradičně na programu pouze jediný bod. Jednalo se o stavbu a starty raket na vodní pohon, kde se mohl realizovat snad úplně každý. Dále se jednalo o ukázku a starty raket na alternativní pohony (např. na lihové). Starty raket na THP (tuhé pohonné hmoty), které z bezpečnostních důvodů vypouštěla v minulých letech pouze zaškolená obsluha H+P Plzeň v letošním roce nebyly. To až tak nevadilo, protože stavba a starty vodních raket patří mezi úspěšné a oblíbené činnosti a to přesto, že se jedná o opakovaný program. Máme zjištěno, že značná část zájemců přichází na akci zejména kvůli této kratochvíli. Velkou roli hraje i to, že děti mají možnost relativně rychle zhotovit svoji vlastní vodní raketu z PET láhví a pak si ji i odstartovat. Součástí byla i ukázka exploze PET láhve s tekutým dusíkem.

Hvězdárna v Rokycanech obývala třetí z astronomických stánků. Zaměřila se hlavně na svoji odbornou činnost – předváděla simulace zákrytů kosmických těles. Uvnitř byla instalována výstava rovněž k problematice roku 2012. Ve stánku se nacházel i dalekohled zaměřený na pozemní cíle.

Po dvou náročných dnech však pracovníci a spolupracovníci H+P Plzeň absolvovali ještě jednu celodenní akci. V neděli 16. září se zúčastnili akce s názvem RodiNejFest (RNF) v parkové části za Plazzou. I zde skoro v centrální části měla organizace svůj relativně velký stan s různými tematicky zaměřenými hrami, omalovánkami a vystřihovánkami. Před stanem se nacházelo několik dalekohledů zaměřených na Slunce i na pozemní předměty.

Vzhledem k tomu, že vyšlo i počasí, lze považovat uskutečněné akce za úspěšné. Na konci září (28.10.2012) nás čeká ještě jedna velká akce, která probíhá každoročně na mnoha místech Evropy a to Evropská noc vědců (ENV).

H+P Plzeň tentokrát vycestuje spolu se ZpČAS do Nepomuku, kde se v případě příznivého počasí uskuteční pozorování různými typy dalekohledů. Ty by měly být zpočátku zamířeny na Slunce, po jeho západu na noční oblohu. Proběhnou také jednoduché pokusy v oblasti astronomické fotografie. Podobně jako na předchozích akcích budou také připraveny ukázky fyzikálních pokusů, některé exponáty a hry (např. hmatová souhvězdí).

Součástí akce budou i čtyři přednášky v budově Městské galerie Nepomuku:

 • Od 16:30 přednáška: Přežije lidstvo katastrofický rok 2012?
  Přednášející: Lumír Honzík, H+P Plzeň
 • Od 18:00 přednáška: Projekt Apollo – cesta na Měsíc či podvod století?
  Přednášející: Bc. Ondřej Trnka, H+P Plzeň
 • Od 19:30 přednáška: Rozpínání vesmíru, inflace a kosmologická konstanta
  Přednášející: RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
 • Od 21:00 přednáška: Chicxulub, Tunguska… Kdy čeká Zemi další srážka?
  Přednášející: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.