Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Pozvánka na Letní astronomické praktikum 2010

H+P Plzeň i v letošním roce připravuje na období hlavních školních prázdnin již tradiční pozorovací akci Letní astronomické praktikum – Expedice 2010, která navazuje na celoroční činnost astronomických kroužků.

Praktikum proběhne v měsíci srpnu, tentokrát v jeho první polovině. Začátek praktika je naplánován na pondělí 2. srpna odpoledne (v 17:00 hod.), konec je stanoven na neděli 15. srpna v dopoledních hodinách. Místem je opět již osvědčený sportovní fotbalový areál v Bažantnici u obce Hvozd (okres Plzeň – sever). Organizační zajištění, technické vybavení, pozorovací techniku a dopravu techniky bude zajišťovat H+P Plzeň. Podmínky pro pobyt jsou podobné jako v minulých letech. V loňském roce opravený areál poskytuje potřebné celkové zázemí pro tento typ akce. Ubytování bude opět ve vlastních stanech. Co zatím není zcela zajištěno je strava, neboť došlo k některým podstatným změnám, které je nutno dořešit. K dispozici opět budou skladové prostory, elektřina a teplá i studená voda. Cena je stejná jako v minulém roce, tedy 2200 Kč na celou dobu akce (pokud se někdo zúčastní jen části praktika, pak je stanovená denní částka 170 Kč).

Letní pozorovací praktikum je určeno zejména pro začínající mladé zájemce o pozorovací astronomii a pro pozorovatele, kteří se podílejí na pozorovacích výsledcích během celého roku. Základ by měli tvořit členové H+P Plzeň, ZpČAS, Hvězdárny v Rokycanech a mladí pozorovatelé z celé oblasti západních Čech.

Pozorovatele mohou použít vlastní pozorovací techniku nebo mohou využít techniku připravenou. Je nutné ovšem upozornit na omezení u některých typů dalekohledů, kde není možná samostatná práce bez patřičného odborného zaškolení a dozoru. Umožnění práce na těchto přístrojích je plně v kompetenci organizátorů Expedice. Přednost budou mít pozorovatelé, kteří přijdou se zpracovaným a připraveným pozorovacím programem.