Květnový výlet

V sobotu 18. května 2013 se uskutečnil zájezd pořádaný Hvězdárnou a planetáriem Plzeň do oblasti Chebska a Mariánských Lázní. Autobus vyjížděl ze stanoviště u „Hamburku“ v ranních hodinách. První naší zastávkou byla národní přírodní rezervace SOOS nedaleko Františkových lázní. Jedná se o unikátní lokalitu, kde se nachází rašelina a několik vývěrů minerálních pramenů a plynů. Místo je výsledkem doznívající vulkanické činnosti stejně jako řada dalších lokalit v oblasti lázeňského trojúhelníku.

Protože při příjezdu do areálu silně pršelo, přišlo nám vhod, že v geoparku jsou i dvě budovy s expozicemi. V prvním muzeu se v přízemí nachází expozice „Příroda Chebska a SOOSu“, v prvním patře potom expozice „Ptačí svět Chebska“, kde jsme mohli obdivovat řadu vycpaných ptáků žijících v této oblasti a na rašeliništích. V druhém muzeu je expozice „Dějiny Země“, kde jsme se mohli seznámit s geologickým vývojem naší planety od starohor po čtvrtohory. K vidění byly velkoplošné reprodukce obrazů Zdeňka Buriana, modely trilobitů, prehistorických ještěrů a dinosaurů v životní velikosti a také model člověka neandrtálského.

Po prohlídce obou pavilonů již přestalo pršet, a tak jsme se mohli vydat na stezku rašeliništěm, která je tvořena převážně dřevěným chodníkem. Naučná stezka je dlouhá 1,2 km a vede přes rašeliniště a slatiniště, ve kterém se usazovala rostlinná organická hmota a vznikla zde tzv. křemelina. Jsou zde také dozvuky vulkanické činnosti v podobě tzv. mofet, ze kterých vybublává CO2, a dále zde vyvěrá minerální Císařský pramen pramen Věra.

Přírodní rezervace SOOS

Další naší zastávkou bylo planetárium v Chebu. To vzniklo jako součást přístavby tamního gymnázia. Pod projekčním planetáriem od firmy GOTO INC se nachází také nové jazykové a komunikační centrum. To slouží nejen studentům, ale také veřejnosti. My jsme měli možnost shlédnout krátký program s projekcí nejznámějších souhvězdí na severní obloze a krátký film o přistání průzkumného vozítka na Marsu. Po programu jsme se vydali do nedalekého historického centra Chebu na oběd a na individuální prohlídku místních památek.

Poté jsme zamířili do Mariánských Lázní, do areálu poblíž hotelu Krakonoš, kde se nachází park Boheminium. Jedná se o naučně poznávací okruh s dokonalými maketami více než 40 významných stavebních a technických památek České republiky v měřítku 1:25. K vidění jsou např. modely hradů a zámků jako jsou Karlštejn, Červená Lhota, Kokořín, Bezděz, dále také lázeňské kolonády, rotunda sv. Jiří z hory Říp, Minaret z Lednice, větrné mlýny, rozhledna Ještěd i s funkční lanovkou, lidová architektura a další. Vystaveny jsou také letecké modely, modely vláčků a lodí. Zajímavý je i model s předpokládanou podobou hradu staré Plzně s plzeneckou rotundou.

Přestože počasí úplně nevyšlo, výlet se povedl. Zpátky do Plzně jsme přijeli ve večerních hodinách.