Porovnání CCD čipů

Model Čip Rozlišení Velikost čipu Velikost pixelu Poznámka
Canon EOS 20D   3504 × 2336 (8.2 MPx) 22.5 × 15.0 mm 6,4 × 6,4 μm 12 bitů, RGB koeficienty : R=1,56; G=1; B=1,78
G2-8300 Kodak KAF8300 3358 × 2536 (8.5 MPx) 18,1 × 13,7 mm 5,4 × 5,4 μm Pro -20°C: Gain=0.38e-/ADU, Full Well=24903e-, Readout Noise=8.0e-, Total System Noise=9.64e-
G1-1400 Sony ICX285AL 1392 × 1040 (1.4 MPx) 9,0 × 6,7 mm 6,45 × 6,45 μm  
G1-300 Sony ICX424AL 656 × 494 (0.3 MPx) 4,9 × 3,7 mm 7,4 × 7,4 μm Pro 29°C: Gain=0.33e-/ADU, Full Well=21627e-, Readout Noise=16.2e-, Total System Noise=18.16e-


Zorná pole s různými dalekohledy

  G2-8300 G1-1400 Canon EOS 20D
Dalekohled Zorné pole Rozlišení Zorné pole Rozlišení Zorné pole Rozlišení
ED 120/900 1°09′ x 52′ 1.24″ / pixel 34′ x 25′ 1.48″ / pixel 1°26′ x 57′ 1.47″ / pixel
Megrez 90/558 + rovnač WO P-Flat4 (0.8x) 2°20′ x 1°46′ 2.5″ / pixel 1°09′ x 51′ 2.99″ / pixel 2°53′ x 1°56′ 2.97″ / pixel
Megrez APO 90/558 1°51′ x 1°24′ 2″ / pixel 55′ x 41′ 2.39″ / pixel 2°19′ x 1°32′ 2.37″ / pixel
ED 80/600 1°44′ x 1°18′ 1.85″ / pixel 51′ x 38′ 2.22″ / pixel 2°09′ x 1°26′ 2.21″ / pixel
Meade 200 30′ x 23′ 0.54″ / pixel 15′ x 11′ 0.62″ / pixel 38′ x 25′ 0.65″ / pixel
Meade 300 20′ x 15′ 0.36″ / pixel 11′ x 7′ 0.44″ / pixel 25′ x 17′ 0.43″ / pixel


Další informace G2-8300

Kvantová účinnost
Chlazení
Čtecí šum
Plná kapacita pixelu
Temný proud
Zdvojení tepelného šumu
Nejkratší expozice
55 %
50°C pod okolní teplotu
5 až 7 e- RMS
přibližně 25 000 e-
0,2 e-/s/pixel
při 0 °C
5,8 °C 85 ms

 

Účinnost čipu ICX285AL použitého v G1-1400
QE-ICX285AL.jpg

KAF8300.png

 

Porovnání účinnosti CCD různých výrobců
porovnani.png

Spektrální účinnost Canonu EOS
canon-40d-50d.png

Relativní spektrální účinnost Canonu EOS 450D bez IR filtru
Canon-450D-bez-ICF.jpg

Propustnost fotometrických BVRI filtrů (Johnson-Cousins fotometrický systém)
bvri.gif

Fotometrické NBVR filtry
Propustnost-NVRB2-m.jpg

Fotografické RGB filtry
astronomik-lrgb-typ2c-trans-full-m.png