Meteory – Pozorování meteorů v roce 2011

Stejně jako v předchozích letech, i roku 2011 se drtivá většina pozorování meteorů odehrála během Expedice 2011. Mimo tuto akci pozoroval jen jediný pozorovatel. Kvůli tomu a také v důsledku nepříliš dobrého počasí během Expedice, jsou výsledky za rok 2011 poměrně slabé.

Úplně první pozorování meteorů v roce 2011 se uskutečnilo v průběhu pozorovacího víkendu v Rokycanech, který se konal 1. až 3. dubna a byl zasvěcen Messierovu maratonu. V pátek večer pozorování znemožnila oblačnost, ale druhá noc již byla úspěšnější. Přestože hlavní náplní víkendu bylo spatřit co nejvíce objektů Messierova katalogu, pár jedinců se věnovalo i jiným programům. Meteory sledoval pouze Václav Kalaš, který si ověřil, že frekvence jsou v tomto období opravdu velmi slabé. Za 2 hodiny 15 minut pozorování spatřil pouhých šest meteorů.
Na podzim se uskutečnila další dvě pozorování meteorů a to během testování nových pozorovacích stanovišť. První takový výjezd se odehrál o noci 24./25. září do blízkosti vysílače Krašov a byl nabit zajímavými zážitky. Zkoušelo se zde několik druhů pozorování a mezi nimi i meteory, kterým se věnoval Václav Kalaš. Pozorovací podmínky zde byly sice výborné, ale protože nebyl v činnosti žádný silnější roj, nebyly počty meteorů nikterak vysoké – za 3 hodiny 30 minut zaznamenal 38 meteorů. Poslední pozorování meteorů v roce 2011 proběhlo přesně o týden později – v noci z 1. na 2. října. Tentokrát astronomové vyzkoušeli stanoviště na vrchu Sepuska u Bezvěrova a opět se sledovala celá řada objektů. Stejně jako minule, meteory sledoval pouze Václav Kalaš. Zde byly podmínky ještě o něco lepší než u Krašova a velmi dobrý výhled, takže byla vidět i souhvězdí, která vystupují jen nízko nad obzor. Tentokrát bylo za 4 hodiny a 10 minut spatřeno rovných 30 meteorů.

Pozorování u vysílače KrašovPo tomto pozorování nastala několikaměsíční pauza, která trvala až do letních prázdnin. Další sledování meteorů proběhlo až během Expedice 2011 a to pro nepříznivé počasí až v její druhé polovině. Částečně jasné noci byly na Expedici již dříve, ale buď byl naplánován jiný pozorovací program, nebo byly tak proměnlivé podmínky, že nebylo vhodné začínat s pozorováním meteorů, které vyžaduje jasnou oblohu po delší dobu. První expediční pozorování se tak uskutečnilo až o noci z 2. na 3. srpna. Tehdy se zapojilo 13 pozorovatelů, kteří v celkovém součtu strávili pod oblohou 2 017 minut a zaznamenali 392 meteorů. Poté nastala jedna zatažená noc, ale již tu další – 4./5. srpna – se opět pozorovalo. Tentokrát se vyjasnilo až po půlnoci a pozorovací podmínky byly horší, takže se zapojilo méně účastníků a zaznamenávali meteory kratší interval. Celkově pracovalo 10 meteorářů, kteří za 926 minut nahlásili 192 meteorů. Za obě dvě noci se uskutečnilo celkem 23 pozorování, kterých se zúčastnilo 13 účastníků jako pozorovatelé a čtyři v rolích zapisovatelů. Pokud sečteme všechna pozorování, zjistíme, že obloha byla sledována po dobu 49 hodin, 33 minut a do protokolů zapsáno 584 meteorů. Z tohoto počtu musela být vyřazena dvě pozorování v rozsahu 3 hodiny, 10 minut obsahující šest meteorů pro začátečnické chyby a chybějící údaje, ostatní byla poslána do SMPH k dalšímu zpracování. Více podrobností naleznete v článku Pozorování meteorů na Expedici 2011.

Za celý rok 2011 bylo zasláno do celostátní databáze pozorování v rozsahu 56 hodin a 18 minut, které obsahovalo 652 meteorů. Do sledování meteorů se zapojilo celkem 12 pozorovatelů, kteří dohromady uskutečnili 24 pozorování v pěti různých nocích. Když k těmto údajům přidáme i vyřazená data, zjistíme, že přibyl jeden pozorovatel, doba pozorování vzrostla na 59 hodin 28 minut a bylo zaznamenáno celkem 658 meteorů.

V následující tabulce je celkový přehled pozorování za rok 2011, pořadí je určeno podle napozorovaného času.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory
1 Václav Kalaš 5 1 035 min 186
2 Marek Popp 2 311 min 92
3 Lukáš Winkler 2 286 min 73
4 Jan Folk 2 265 min 33
5 Lumír Honzík 2 235 min 34
6 Martin Wolmut 2 220 min 34
7 Jiří Příbek 2 200 min 26
8 Martin Brada 2 190 min 45
9 Ondřej Trnka 2 171 min 47
10 Dalibor Boubín 1 160 min 31
11 Michal Hron 1 160 min 28
12 Huy Do Duc 1 145 min 23
C E L K E M 24 3 378 min 652

 

V druhé tabulce najdete pozorování, která byla vyřazena z dalšího zpracování.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory Důvod
1 Tomáš Romanutti 2 190 min 6 chybějící údaje
C E L K E M 2 190 min 6 x

 

Poslední tabulka uvádí seznam zapisovatelů a údaje o jejich práci

Pořadí Jméno zapisovatele Noci Čas Záznamy
1 Jakub Suchý 2 291 min 290
2 Jiří Příbek 2 211 min 126
3 Dita Větrovcová 2 210 min 156
4 Matěj Kučera 1 20 min 12
C E L K E M 7 732 min 584

 

Pro srovnání: pozorování meteorů v letech 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 20001999.