Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Co nás čeká v roce 2021?

Pozorovací podmínky v době maxim silnějších rojů vychází v roce 2021 většinou nepříznivě. Quadrantidy vrcholí 3. ledna v odpoledních hodinách a Měsíc je v té době necelých pět dní po úplňku. Pozorovatelé tak budou mít večer jen zhruba tři hodiny, než vyjde a začne přesvětlovat slabé meteory. U Lyrid se očekává maximum kolem 15. hodiny SELČ a Měsíc bude dva dny po první čtvrti, takže bude opět výrazně rušit. V případě éta Aquarid bude Měsíc vycházet až za svítání, takže bude rušit jen minimálně. Problém je v tom, že radiant tohoto roje vychází nad obzor také až v ranních hodinách. Velmi dobře vychází maximum Perseid. Je předpovězeno přibližně na 22. hodinu (SELČ) a v té době už bude Měsíc zapadat. Celý zbytek noci již tedy bude bez jeho svitu. O dost horší podmínky budou při maximu alfa Aurigid. Ty vrcholí v časných ranních hodinách a na obloze bude rušit Měsíc ve fázi dva dny po poslední čtvrti. Orionidy i Leonidy budou mít nejvyšší frekvence prakticky za úplňku, takže jejich sledování bude velmi problematické. Geminidy vrcholí sice až po východu Slunce, ale vzhledem k tomu, že Měsíc zapadne kolem půl třetí SEČ, budou mít pak dobré podmínky až do svítání. Navíc radiant bude tou dobou téměř v zenitu, takže se očekávají frekvence vyšší než u Perseid. Poslední výraznější roj roku 2021 – Ursidy – bude opět rušen Měsícem, který bude jen tři dny po úplňku.

Teoreticky bychom se mohli v roce 2021 dočkat dvou spršek. První se očekává 12. srpna v 6:22 SELČ a radiant se bude nacházet na souřadnicích RA 43°, DEC -13°, v blízkosti hranice souhvězdí Eridanus a Velryby. Bohužel v té době již bude Slunce nad obzorem, takže šance spatřit meteory této spršky je téměř vyloučena.

Lepší podmínky jsou u druhé spršky, která by mohla nastat 31. srpna podle jedné předpovědi kolem 23:17 SELČ, podle druhé o 18 minut později. Sprška souvisí s rojem alfa Aurigid a zenitová hodinová frekvence by mohla dosáhnout 10 až 100 meteorů.

Podle Hvězdářské ročenky bychom se měli v roce 2021 dočkat celkem desíti nočních rojů, které budou mít frekvenci v maximu deset a více meteorů za hodinu, nebo z nějakého jiného důvodu stojí za to pozorovat. V následující tabulce jsou základní údaje o těchto vybraných rojích.

Název roje Začátek Maximum Konec Šířka Frekvence P.index Rychlost Měsíc
Quadrantidy 28.12. 3.1. (16 h) 12.1. 0,3 110 2,1 rychlé 18
Lyridy 14.4. 22.4. (14 h) 30.4. 0,7 18 2,1 rychlé 9
éta Aquaridy 19.4. 6.5. 28.5. 5 50 2,4 velmi rychlé 24
jižní delta Aquaridy 12.7. 30.7. 23.8. 5 25 3,2 střední 20
Perseidy 17.7. 12.8. (21 h) 24.8. 2 110 2,2 velmi rychlé 4
alfa Aurigidy 28.8. 1.9. (4 h) 5.9. 2 6-100 2,5 velmi rychlé 23
Orionidy 2.10. 21.10. 7.11. 3 18 2,5 velmi rychlé 15
Leonidy 6.11. 17.11. (18 h) 30.11. 2 15 2,5 velmi rychlé 12
Geminidy 4.12. 14.12. (8 h) 20.12. 1 150 2,6 střední 10
Ursidy 17.12. 22.12. (9 h) 26.12. 0,5 10 3,0 střední 17
Quadrantidy maximum slabých meteorů nastává výrazně dříve než u jasných, rozdíl může být až 14 hodin. Jedná se o jeden ze tří nejsilnějších rojů roku, jeho maximální frekvence kolísá mezi 60 až 200 meteory za hodinu.
Lyridy běžná frekvence je asi 10-18 meteorů za hodinu, ale v některých letech byla nepravidelně pozorována ostrá maxima s vysokými frekvencemi – krátkodobě až 600 meteorů za hodinu. Je to způsobeno tím, že roj je pod vlivem gravitačních poruch planety Saturn. Čas maxima se může lišit až o 5 hodin od udané hodnoty. Doba, po kterou má roj větší frekvenci, než 1/2 maximální, se pohybuje mezi 15 a 60 hodinami.
éta Aquaridy roj má vláknitou strukturu, která vytváří vedlejší maxima. Také se vyznačuje dvanáctiletou periodicitou, zřejmě způsobenou vlivem Jupitera. Zvýšenou frekvencí (65-85 meteorů za hodinu) se projevil v letech 2008 a 2009, podobně aktivní by snad mohl být i letos.
jižní delta Aquaridy maximum slabých meteorů nastává později než u jasných, někdy až o několik dní.
Perseidy na začátku aktivity (koncem července) a v centru roje převládají jasnější meteory. Koncem 20. století bylo možné sledovat vznikající oblak, projevující se od roku 1988. V letech 1991 až 1997 způsobil menší meteorické deště převážně velmi jasných meteorů s frekvencemi až 250-350 meteorů za hodinu.
alfa Aurigidy běžná aktivita v maximu je kolem 10 meteorů za hodinu, ale občas se objeví ostré spršky, při kterých může frekvence přesáhnout 100 meteorů za hodinu. Nastaly v letech 1935, 1986, 1994 a 2007 a další by mohla být letos. Ve skutečnosti spršky produkuje jiný roj, jehož radiant je od „klasických“ alfa Aurigid posunut asi o 9°.
Orionidy roj má vláknitou strukturu, která se projevuje vedlejšími maximy. Například v roce 1993 mělo jedno takové vlákno frekvenci až 35 meteorů za hodinu, v letech 2005-2008 dokonce více než 50 meteorů za hodinu. Zvýšená frekvence trvala několik dní a projevila se převážně jasnými meteory. Další obdobná sprška se očekává až v roce 2040.
Leonidy roj produkuje meteorické deště, naposledy v letech 1966, 1999, 2001 a 2002. Velmi silný byl také v roce 1998, kdy měl 350 většinou jasných meteorů v hodině. Žádné výraznější maximum se letos neočekává, éra bohatých návratů by měla nastat až ve třicátých letech.
Geminidy od 19. století, kdy byl poprvé zaznamenán, měly jeho frekvence stoupající tendenci. Současných hodnot dosáhl počátkem 90. let 20. století a nyní se jedná o jeden z hlavních rojů roku. Vždy po dosažení maxima prudce klesne počet jasných meteorů. Podle některých studií prostorové struktury roje by měl v těchto letech začít slábnout a do konce století téměř zmizet, ale současná vizuální pozorování nasvědčují spíše opaku.
Ursidy u tohoto roje se objevují spršky o frekvenci přes 100 meteorů za hodinu v době, kdy je mateřská kometa v odsluní (například 1945, 1986 a 2000). Frekvenci kolem 30 meteorů v hodině měl také v letech 1988 a 1994.

Vysvětlivky:

Začátek začátek činnosti roje
Maximum den, případně hodina maxima (SEČ)
Konec konec činnosti roje
Šířka doba ve dnech, po kterou má roj větší frekvenci než 1/2 maximální
Frekvence očekávaná zenitová hodinová frekvence roje v maximu
P. index populační index. Udává, kolikrát se zvětší počet meteorů při zvýšení MHV o jednu magnitudu
Rychlost rychlost meteorů
Měsíc stáří Měsíce v době maxima roje, počítané od novu (0 = nov, 7 = první čtvrť, 14 = úplněk, 21 = poslední čtvrť)

Také si můžete prohlédnout kalendář rojů, který zveřejňuje Mezinárodní meteorářská organizace (International Meteor Organization – IMO).