Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Herschel objevil oceány vody v disku nedaleké hvězdy

V datech získaných kosmickou observatoří Herschel astronomové poprvé objevili chladné páry vody, obklopující prachový disk mladé hvězdy. Nález napovídá, že tento disk, který se v dohledné době vyvine v planetární systém, obsahuje obrovské množství vody. Lze z toho usuzovat, že planety pokryté na povrchu vodou, podobně jako naše Země, mohou být ve vesmíru běžné.
Podle astronoma Micheila Hogerheijde z Leidenské observatoře v Holandsku z pozorování vyplývá, že v disku je dostatek vody na to, aby naplnila tisíce pozemských oceánů. Hogerhejide je hlavním autorem vědeckého článku z 21. čísla loňského ročníku časopisu Science, který popisuje toto pozorování.

Umělecká představa hvězdy TW Hydrae

Vědci dříve nacházeli horké vodní páry v discích, z nichž se formují planety v blízkosti hvězd. Důkaz o rozsáhlých zásobách vody rozšířených do chladnějších, vzdálenějších částí disků, kde se rodí komety, byl zaznamenán až nyní. Více vody v discích, dostupné pro ledové komety zvyšuje šanci, že velké množství případně doputuje na nově vzniklé planety formou impaktů.

Hvězdou, u níž byl objeven zmíněný vodní disk je TW Hydrae, vzdálená 175 ly od Země v souhvězdí Hydry. Její stáří je odhadováno na přibližně 10 milionů roků. Chladný vodní opar zjištěný Hogerheijdem a jeho týmem má pravděpodobně původ v částečkách prachu nedaleko roviny disku, jež byly obaleny vodním ledem. Ultrafialové záření z hvězdy způsobilo, že některé molekuly vody se uvolnily z ledu a vytvořily tenkou vrstvu, jejíž spektrální čáry detekoval přístroj Heterodyne Instrument for Far-Infrared (HIFI) na palubě Herschelu.

TW Hydrae je oranžová trpasličí hvězda, o něco menší a chladnější než Slunce. Obrovský disk materiálu, který okolo ní obíhá, má průměr téměř 200 AU. Astronomové předpokládají, že během několika nadcházejících milionů let se budou částice v disku srážet v planetesimály a časem se vyvinou v planety, planetky a další kosmická tělesa. Prachové a ledové částice se poskládají převážně do komet.

Jak se nová planetární soustava bude vyvíjet, komety při srážkách s planetami dopraví na jejich povrch velké množství vody, ze které se utvoří oceány. Astronomové věří, že TW Hydrae a její ledový disk může být představitelem mnoha jiných mladých hvězd se svými rodícími se systémy planet. Její pozorování přináší poznatky o tom, že planety s hojností vody se mohou vyskytovat všude ve vesmíru.

Převzato z  www.nasa.gov/mission_pages/herschel/news/herschel20111020.html