Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

VATVU 2008

Ve druhé polovině září se v Plzni uskutečnily celkem tři propagační akce: Dny vědy a techniky v Plzni, Dny míru a Evropská noc vědců.

Dny%20vědy%20a%20techniky%20v%20PlzniNejrozsáhlejší z nich byly Dny vědy a techniky v Plzni, které začali již 15. září tzv. vnitřními expozicemi a vyvrcholily venkovními expozicemi ve dnech 19. září a 20. září. Jednalo se již o třetí ročník poměrně obsáhlé akce. Na stanovišti před Západočeským muzeem měly při této příležitosti svůj stánek i všechny tři astronomické organizace působící v Plzeňském kraji: Hvězdárna a planetárium Plzeň, Hvězdárna v Rokycanech a Západočeská pobočka ČAS. V rámci svých možností zde měly připraveny různé atrakce z oboru své činnosti, či na pobavení návštěvníků. H+P Plzeň měla mimo stanové prostory připraveno několik pozorovacích přístrojů určených převážně pro pozorování Slunce. To se ale většinou schovávalo za mraky a tak bylo nutné dalekohledy zaměřit na náhradní pozemské cíle. Zájemci si mohli vyzkoušet jakým způsobem se vyhledává větším typem dalekohledu třeba Měsíc, seznámit se s názvoslovím útvarů na Měsíci i snažit se uhádnout z tvaru seskupení hvězd o jaké se jedná souhvězdí. Před stanem zase byly pro nejmenší připraveny tématické omalovánky a vystřihovánky. Uvnitř stanu se nacházel tradičně neustále návštěvníky obsazený kosmonavigátor, kde bylo možné vyzkoušet koordinaci pohybů. Rovněž tzv. desková souhvězdí nezahálela, přestože v letošním roce byly připraveny tři varianty (dvě gumičkové a jedno poznávací). Mimo provoz nezůstal ani exponát tzv. hmatových souhvězdí, kde byla možnost zjistit jaký je rozdíl mezi zrakovým a hmatovým vjemem. Ve druhé polovině stanu byla instalována výstava věnovaná problematice světelného znečištění doplněná prostorovým modelem a plazmovou širokoúhlou televizí, na které běžela smyčka o tomto tématu.

Pozadu nezůstaly ani spolupracující astronomické organizace. Západočeská pobočka ČAS opět zvolila variantu jednoduchých raket zhotovených z PET láhví. Zájemci měli možnost si samostatně postavit raketu a zároveň si ji za stánkem vlastnoručně odstartovat. Díky ohromnému zájmu obsluha stánku nestačila připravovat pomůcky a později dokonce došly i připravené pytle s nastřádanými PET lahvemi. Zájem byl tak velký, že někteří pracovníci H+P museli v kritických okamžicích ve stánku s raketami vypomoci. A to si ještě část zájemců brala domů předem připravený návod s tím, že si vyzkouší stavění raket doma a přišli se druhý den se svými výrobky ukázat a zkusit je odstartovat. Jen tak mimochodem se podařilo za pátek a sobotu uskutečnit kolem 800 startů raket, což je jistě úctyhodné číslo. Největší dosažená vzdálenost letu rakety byla naměřena kolem 50ti metrů. Součástí expozice byla i výstava o astronomii v západních Čechách a grafické znázornění problematiky posunutí astrologických znamení vůči skutečným souhvězdím.

Hvězdárna v Rokycanech kromě malého dalekohledu, tématické výstavy a vystřihovánky předvedla simulaci reakční doby, která se používá při měření zákrytů hvězd.

Na zajištění celé astronomické expozice se podílelo během akce Dny vědy a technika v Plzni celkově přes 30 osob, přímo na stanovištích se Evropská noc vědcůnepřetržitě pohybovalo kolem 22 až 25 osob (zaměstnanci a spolupracovníci některé z organizací), což bylo úctyhodné. Zvláště obdivuhodná byla vysoká návštěvnost při relativně nízké venkovní teplotě.

V neděli 21. 9. se v na prostranství za obchodním domem Plaza uskutečnila další akce s názvem Dny míru. Vzhledem k problematickému počasí, technickým důvodům a velmi malé návštěvnosti se spolupořadatelé z H+P Plzeň rozhodli přímo na stanovišti svoji účast na této akci zrušit.

Poslední velkou akcí v září byla Evropská noc vědců. Ta proběhla na různých místech v republice a také v Plzni a Rokycanech. V Plzni se uskutečnila poblíž renovované budovy pro Techmanii. Astronomickou expozici zajišťovala H+P Plzeň a ZpČAS. Hvězdárna zde měla v prostorném stanu podobné exponáty jako u akce předešlé. Své pozorovací přístroje instalovala na mostě nad výstavními stany. Odtud bylo možné sledovat zapadající Slunce, planetu Jupiter i některé pozemní objekty (např. nejvyšší plzeňskou věž). Pobočka zase zajistila tři přednášky ve vedlejším přednáškovém stanu a také zajímavou výstavku astronomických fotografií. V Rokycanech probíhala stejná akce na půdě hvězdárny a kromě zaměstnanců ji zajišťovali i členové ZpČAS. Přesto, že počasí nebylo zrovna nejlepší, přišlo tuto akci v Plzni zhlédnout poměrně značné množství návštěvníků.

Další fotografie ze Dnů vědy a techniky v Plzni
P9190024.jpg P9200077.jpg
P9200082.jpg P9200136.jpg